themoralbrain

Een celpenetrerend CD40-TRAF2,3-blokkerend peptide

Een celpenetrerend CD40-TRAF2,3-blokkerend peptide vermindert ontsteking en neuronaal verlies na ischemie/reperfusie

Terwijl de toediening van anti-CD154 mAbs bij muizen de CD40-CD154-route valideerde als een doelwit tegen ontstekingsaandoeningen, veroorzaakte deze benadering trombo-embolie bij mensen (niet gerelateerd aan CD40-remming) en wordt verwacht dat het vatbaar maakt voor opportunistische infecties. Er is behoefte aan alternatieve benaderingen om CD40 te remmen die deze complicaties vermijden . CD40-signalen through TRAF2,3- en TRAF6-bindingsplaatsen. Aangezien CD40-TRAF6 de route is die de respons stimuleert voor celgemedieerde immuniteit tegen opportunistische pathogenen, onderzochten we de effecten van farmacologische remming van CD40-TRAF2,3-signalering.

We gebruikten een mannequin van ischemie/reperfusie (I/R)-geïnduceerde retinopathie, een door CD40 aangestuurde inflammatoire aandoening. Intravitreale toediening van een celpenetrerend CD40-TRAF2,3-blokkerend peptide verminderde ICAM-1-upregulatie in retinale endotheelcellen en CXCL1-upregulatie in endotheel- en Müller-cellen. Het peptide verminderde infiltratie van leukocyten, opregulatie van NOS2/COX-2/TNF-NF/IL-1β en verbeterde neuronaal verlies, effecten die lijken op die waargenomen na I/R in Cd40-/- muizen. Terwijl een celpenetrerend CD40-TRAF6-blokkerend peptide ook I/R-geïnduceerde ontsteking verminderde, dit peptide (maar niet het CD40-TRAF2,3-blokkerende peptide) verminderde de controle van de opportunistische pathogeen Toxoplasma gondii in het netvlies. Remming van de CD40-TRAF2,3-route is dus een nieuwe en krachtige benadering om CD40-geïnduceerde ontsteking te verminderen, terwijl waarschijnlijk het risico op opportunistische infecties wordt verminderd die anders gepaard zouden gaan met CD40-remming.

themoralbrain
themoralbrain

Een blokkerend peptide stabiliseert lysofosfatidinezuurreceptor 1 en bevordert door lysofosfatidinezuur geïnduceerde cellulaire reacties

 • G-eiwit-gekoppelde receptoren reguleren een verscheidenheid aan cellulaire reacties en zijn beschouwd als therapeutische doelen voor menselijke ziekten. Lysofosfatidinezuurreceptor 1 (LPA1) is een receptor voor bioactief lysofosfolipide, LPA. LPA/LPA1-gemedieerde signalering draagt ​​bij aan ontstekings- en fibrotische reacties bij longziekten; dus het begrijpen van de regulering van LPA1-stabiliteit is belangrijk voor het moduleren van LPA / LPA1-signalering.
 • Onze eerdere studie heeft aangetoond dat LPA1 wordt afgebroken in het Nedd4-achtige (Nedd4L) E3-ubiquitine-ligase-gemedieerde ubiquitine-proteasoomsysteem. In de huidige studie proberen we een peptide te identificeren dat LPA1 stabiliseert door de LPA1-associatie met Nedd4L te verstoren. LPA-behandeling induceert zowel endogene als tot overexpressie gebrachte LPA1-afbraak , die wordt verzwakt door een proteasoomremmer, wat suggereert dat LPA1 in het proteasoom wordt afgebroken. LPA verhoogt de fosforylering van extracellulair signaal-gereguleerd kinase half of (Erk1/2) en I-KB-kinase in longepitheelcellen, en dit impact wordt bevorderd door overexpressie van een peptide (P1) dat de C-terminus van LPA1 nabootst. P1, geen controlepeptide, verzwakt door LPA geïnduceerde ubiquitinatie en afbraak van LPA1, wat suggereert dat P1 LPA1 stabiliseert.
 • Verder vermindert P1 de door Nedd4L gemedieerde afbraak van de associatie van LPA1 en Nedd4L/LPA1. Naast het verhogen van LPA1-signalering, verbetert P1 de door LPA geïnduceerde celmigratie en genexpressie van Elafin, matrix metallopeptidase 1 en serpin-familie B-lid 2 in longepitheelcellen. Deze gegevens suggereren dat verstoring van LPA1-interactie met Nedd4L door P1 de LPA1-stabiliteit en LPA/LPA1-signalering verhoogt.

Functieblokkerende RHAMM-peptiden verzwakken fibrose en bevorderen antifibrotische adipokines in een door bleomycine geïnduceerd muizenmodel van systemische sclerose

Systemische sclerose (SSc) is een chronische, fibrotische aandoening die gepaard gaat met een hoge ziektespecifieke mortaliteit en morbiditeit. Cutane manifestaties omvatten huidverdikking en vernietiging van huidvetweefsel. Accumulatie van hyaluronan met een laag molecuulgewicht, dat signalen geeft through RHAMM (Receptor for Hyaluronan Mediated Motility), leidt tot progressieve fibrose en is gecorreleerd met een verhoogde ernst van SSc. Het doel van deze studie is om de werkzaamheid te testen van twee functieblokkerende RHAMM-peptiden, NPI-110 en NPI-106, bij het verminderen van huidfibrose in een door bleomycine geïnduceerd muismodel van systemische sclerose.

NPI-110 verminderde zichtbare metingen van fibrose (dermale dikte, collageenproductie, afzetting en organisatie) en pro-fibrotische genexpressie (Tgfb1, c-Myc, Col1a1, Col3a1). Behandeling met NPI-110 verhoogde ook de expressie van de antifibrotische adipokines perilipine en adiponectine. Beide RHAMM-peptiden verminderden de dermale RHAMM-expressie sterk, wat voorspelt dat dermale fibroblasten peptide-targets zijn. Transcriptoom- en celcultuuranalyses met behulp van Rhamm-/- en Rhamm-gereddermale fibroblasten onthullen een TGFB1/RHAMM/MYC-signaleringsas die fibrogene genexpressie en myofibroblastdifferentiatie bevordert. RHAMM functieblokkerende peptiden onderdrukken deze signalering en voorkomen door TGFB1 geïnduceerde myofibroblastdifferentiatie. Deze resultaten suggereren dat het remmen van RHAMM-signalering een nieuwe behandelingsmethode zal bieden voor cutane fibrose bij systemische sclerose.

Kunitz-type peptiden van de zeeanemoon Heteractis crispa demonstreren kaliumkanaalblokkering en ontstekingsremmende activiteiten

De Kunitz/BPTI-peptidefamilie omvat unieke vertegenwoordigers die verschillende biologische activiteiten aantonen. Elektrofysiologische screening van peptiden HCRG1 en HCRG2 van de zeeanemoon  Heteractis crispa  op zes Kv1.x kanaal-isovormen en insecten  Shaker  IR-kanaal tot expressie gebracht in  Xenopus laevis  oöcyten onthulden hun kaliumkanalen blokkerende activiteit. HCRG1 en HCRG2 lijken de eerste Kunitz-type peptiden uit zee anemonen blokkeren Kv1.Three met IC zijn 50  40,7 en 29,7 nM. Bovendien variëren peptiden voornamelijk in bindingsaffiniteit voor de Kvl.2-kanalen.

Er werd vastgesteld dat de enkele substitutie, Ser5Leu, in de TRPV1-kanaalantagonist, HCRG21, een zwakke blokkerende activiteit van Kv1.1, Kv1.2 en Kv1.Three induceert. Blijkbaar, voor de affiniteit en selectiviteit van Kunitz-voudige toxines voor Kv1.x-isovormen, het aantal en de verdeling over hun moleculen van geladen, hydrofobe en polaire ongeladen residuen, evenals de aard van het kanaalresidu op positie 379 (Tyr, Val of His) zijn belangrijk.

Het testen van de verbindingen in een mannequin van acute lokale ontsteking veroorzaakt door de introductie van carrageenantoediening in de poten van muizen, onthulde dat HCRG1 in doses van 0,1-1 mg/kg het quantity van zich ontwikkelend oedeem gedurende 24 uur verminderde, vergelijkbaar met het impact van de niet-steroïde anti- -ontstekingsmedicijn, indomethacine, in een dosis van 5 mg/kg. ELISA-analyse van het bloed van dieren toonde aan dat het peptide de synthese van TNF-α verminderde, een pro-inflammatoire mediator die een leidende rol speelt bij de ontwikkeling van oedeem in dit mannequin.

CD47/SIRPα blokkerende peptide-identificatie en synergetisch impact met bestraling voor kankerimmunotherapie

Achtergrond:  Immunotherapie heeft opmerkelijke vooruitgang geboekt through een verscheidenheid aan strategieën tegen tumorcellen die immuunsurveillance ontwijken. Als belangrijke aangeboren immuuncellen spelen macrofagen een belangrijke rol bij het handhaven van de homeostase, het voorkomen van pathogene invasie, het weerstaan ​​van tumorcellen en het bevorderen van een adaptieve immuunrespons. CD47 blijkt tot overexpressie te worden gebracht op tumorcellen en werkt als een eet-me-niet-signaal, wat bijdraagt ​​aan het ontwijken van het immuunsysteem. Macrofagen gemedieerde fagocytose through blokkade CD47/SIRPα (signaalregulerend eiwit alfa) interactie bleek een effectieve antitumor immuunrespons te induceren.

Methoden:  Een nieuw peptide pep-20, specifiek gericht op CD47 en het blokkeren van CD47/SIRPα-interactie, werd geïdentificeerd through bio-panning van faagdisplaybibliotheek met hoge doorvoer. Het vermogen om de macrofaag-gemedieerde fagocytose-activiteiten en antitumoreffecten van pep-20 te verbeteren, werd onderzocht. Het mechanisme van pep-20 om T-celrespons te induceren werd onderzocht door ex vivo analyse en bevestigd through macrofaag uitputtende strategie. De structuur-activiteitsrelatie en D-aminozuursubstitutie van pep-20 werden ook bestudeerd. De antitumoreffecten en het mechanisme van een proteolyseresistent D-aminozuurderivaat pep-20-D12 in combinatie met bestraling (IR) werden ook onderzocht.

Resultaten:  Pep-20 vertoonde een opmerkelijke verbetering van macrofaag-gemedieerde fagocytose van zowel vaste als hematologische tumorcellen in vitro, en remde tumorgroei in immuuncompetente tumordragende muizen. Bovendien bevorderde pep-20 macrofagen om de antitumor-T-celrespons te mobiliseren met minimale toxiciteit. Bovendien toonde systemische toediening van het derivaat pep-20-D12 een robuuste synergetische antitumorwerking in combinatie met IR.

Conclusie:  Samengevat toonden deze resultaten aan dat CD47/SIRPα-blokkerende peptiden, pep-20 en zijn derivaat, zouden kunnen dienen als veelbelovende kandidaten om macrofagen-gemedieerde fagocytose en immuunrespons bij kankerimmunotherapie te bevorderen.

Substance P reversed sequence Peptide

20-abx266314
 • EUR 594.00
 • EUR 978.00
 • EUR 427.20
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Borrelia Vmp-like sequence expressed (VlsE) C6 peptide (>90%) for ELISA

VLSE65-UL 100 ug
EUR 416.4

Borrelia Vmp-like sequence expressed (VlsE) C6 peptide-Biotin (>90%) for ELISA

VLSE65-BTN 100 ug
EUR 489.6

Rabbit Anti-Borrelia Vmp-like sequence expressed (VlsE) C6 peptide IgG, aff pure

VLSE61-A 100 ul
EUR 578.4

40787 Blocking Peptide

33R-2900 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SEPT1 antibody, catalog no. 70R-9926

hCG_1982709 Blocking Peptide

33R-3437 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hCG_1982709 antibody, catalog no. 70R-9054

hCG_2042202 Blocking Peptide

33R-3770 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hCG_2042202 antibody, catalog no. 70R-9063

hCG_1660138 Blocking Peptide

33R-4078 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hCG_1660138 antibody, catalog no. 70R-9044

hCG_1646157 Blocking Peptide

33R-4162 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hCG_1646157 antibody, catalog no. 70R-9034

hCG_20426 Blocking Peptide

33R-4753 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hCG_20426 antibody, catalog no. 70R-8776

hCG_2007354 Blocking Peptide

33R-5366 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hCG_2007354 antibody, catalog no. 70R-9061

hCG_20426 Blocking Peptide

33R-5875 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hCG_20426 antibody, catalog no. 70R-8775

HCG_1745121 Blocking Peptide

33R-6558 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hCG_1745121 antibody, catalog no. 70R-3903

hCG_1646157 Blocking Peptide

33R-7420 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hCG_1646157 antibody, catalog no. 70R-9035

TK Blocking Peptide

AF7678-BP 1mg
EUR 234

Rb Blocking Peptide

AF7698-BP 1mg
EUR 234

T Blocking Peptide

BF0015-BP 1mg
EUR 234

A1 Blocking Peptide

3401BP-50 each
EUR 183.6

Ub Blocking Peptide

20-abx063395
 • EUR 326.40
 • EUR 493.20
 • 1 mg
 • 5 mg

E7 Blocking Peptide

BF0311-BP 1mg
EUR 234

AR Blocking Peptide

BF0418-BP 1mg
EUR 234

PR Blocking Peptide

BF0581-BP 1mg
EUR 234

RB Blocking Peptide

BF0614-BP 1mg
EUR 234

ER Blocking Peptide

BF0674-BP 1mg
EUR 234

GK Blocking Peptide

AF0829-BP 1mg
EUR 234

GR Blocking Peptide

AF5004-BP 1mg
EUR 234

GR Blocking Peptide

AF6066-BP 1mg
EUR 234

GR Blocking Peptide

AF6067-BP 1mg
EUR 234

TK Blocking Peptide

AF6068-BP 1mg
EUR 234

IR Blocking Peptide

AF6098-BP 1mg
EUR 234

IR Blocking Peptide

AF6099-BP 1mg
EUR 234

F7 Blocking Peptide

33R-1026 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of DLG4 antibody, catalog no. 70R-4080

GC Blocking Peptide

33R-10350 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GC antibody, catalog no. 70R-10252

A1 Blocking Peptide

33R-10744 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of A1 antibody, catalog no. 70R-11802

KC Blocking Peptide

33R-11041 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of KC antibody, catalog no. 70R-12298

F2 Blocking Peptide

33R-1783 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of F2 antibody, catalog no. 70R-8514

PB Blocking Peptide

33R-2067 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of pb antibody, catalog no. 70R-2192

AC Blocking Peptide

33R-3003 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ac antibody, catalog no. 70R-1978

XK Blocking Peptide

33R-7655 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of XK antibody, catalog no. 70R-7274

F7 Blocking Peptide

33R-7835 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of F7 antibody, catalog no. 70R-9970

PC Blocking Peptide

33R-8614 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PC antibody, catalog no. 70R-9828

TH Blocking Peptide

33R-3167 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TH antibody, catalog no. 70R-7854

F8 Blocking Peptide

33R-3569 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of F8 antibody, catalog no. 70R-9971

NP Blocking Peptide

33R-3631 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of NP antibody, catalog no. 70R-2286

GC Blocking Peptide

33R-4418 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GC antibody, catalog no. 70R-10253

XK Blocking Peptide

33R-5017 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of XK antibody, catalog no. 70R-7169

SI Blocking Peptide

33R-5258 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SI antibody, catalog no. 70R-7230

GK Blocking Peptide

33R-5595 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GK antibody, catalog no. 70R-4533

TH Blocking Peptide

33R-6309 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TH antibody, catalog no. 70R-10442

HB Blocking Peptide

33R-6336 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of hb antibody, catalog no. 70R-3198

N Blocking Peptide

33R-6561 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of LSM8 antibody, catalog no. 70R-4590

SI Blocking Peptide

33R-6891 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SI antibody, catalog no. 70R-7205

KC Blocking Peptide

5212BP-50 each
EUR 183.6

OR Blocking Peptide

DF10250-BP 1mg
EUR 234

CP Blocking Peptide

DF9369-BP 1mg
EUR 234

C7 Blocking Peptide

DF9410-BP 1mg
EUR 234

MB Blocking Peptide

DF7358-BP 1mg
EUR 234

FH Blocking Peptide

DF7460-BP 1mg
EUR 234

AR Blocking Peptide

DF6783-BP 1mg
EUR 234

C5 Blocking Peptide

DF7719-BP 1mg
EUR 234

GC Blocking Peptide

DF7840-BP 1mg
EUR 234

TG Blocking Peptide

DF7885-BP 1mg
EUR 234

F5 Blocking Peptide

DF8265-BP 1mg
EUR 234

Ob Blocking Peptide

DF8583-BP 1mg
EUR 234

ST Blocking Peptide

DF8616-BP 1mg
EUR 234

C6 Blocking Peptide

DF3963-BP 1mg
EUR 234

C9 Blocking Peptide

DF3964-BP 1mg
EUR 234

MB Blocking Peptide

DF4194-BP 1mg
EUR 234

NT Blocking Peptide

DF4245-BP 1mg
EUR 234

PC Blocking Peptide

DF4364-BP 1mg
EUR 234

F3 Blocking Peptide

DF6400-BP 1mg
EUR 234

HP Blocking Peptide

DF6467-BP 1mg
EUR 234

F9 Blocking Peptide

DF6474-BP 1mg
EUR 234

GK Blocking Peptide

DF3151-BP 1mg
EUR 234

FX Blocking Peptide

20-abx161511
 • EUR 727.20
 • EUR 1713.60
 • 1 mg
 • 5 mg

GW Blocking Peptide

20-abx162574
 • EUR 326.40
 • EUR 493.20
 • 1 mg
 • 5 mg

PEPT1 Blocking Peptide

20-abx063272
 • EUR 326.40
 • EUR 493.20
 • 1 mg
 • 5 mg

SKI Blocking Peptide

AF7536-BP 1mg
EUR 234

EED Blocking Peptide

AF7558-BP 1mg
EUR 234

TXN Blocking Peptide

AF7577-BP 1mg
EUR 234

Bim Blocking Peptide

AF7620-BP 1mg
EUR 234

Bim Blocking Peptide

AF7621-BP 1mg
EUR 234

LAT Blocking Peptide

AF7625-BP 1mg
EUR 234

LAT Blocking Peptide

AF7626-BP 1mg
EUR 234

DR6 Blocking Peptide

AF7652-BP 1mg
EUR 234

PZR Blocking Peptide

AF7665-BP 1mg
EUR 234

PZR Blocking Peptide

AF7666-BP 1mg
EUR 234

PZR Blocking Peptide

AF7667-BP 1mg
EUR 234

Myc Blocking Peptide

AF7674-BP 1mg
EUR 234

p53 Blocking Peptide

AF7685-BP 1mg
EUR 234

p53 Blocking Peptide

AF7686-BP 1mg
EUR 234

APP Blocking Peptide

AF7687-BP 1mg
EUR 234

Lck Blocking Peptide

AF7694-BP 1mg
EUR 234

Lck Blocking Peptide

AF7695-BP 1mg
EUR 234

LCK Blocking Peptide

AF7696-BP 1mg
EUR 234

Fyn Blocking Peptide

AF7697-BP 1mg
EUR 234

NPM Blocking Peptide

AF7703-BP 1mg
EUR 234

Lyn Blocking Peptide

AF7708-BP 1mg
EUR 234

HCK Blocking Peptide

AF7711-BP 1mg
EUR 234

Bcr Blocking Peptide

AF7715-BP 1mg
EUR 234

Bcr Blocking Peptide

AF7716-BP 1mg
EUR 234

HS1 Blocking Peptide

AF7726-BP 1mg
EUR 234

FER Blocking Peptide

AF7737-BP 1mg
EUR 234

UBF Blocking Peptide

AF7743-BP 1mg
EUR 234

MAK Blocking Peptide

AF7757-BP 1mg
EUR 234

CBL Blocking Peptide

AF7763-BP 1mg
EUR 234

AXL Blocking Peptide

AF7793-BP 1mg
EUR 234

YB1 Blocking Peptide

AF7832-BP 1mg
EUR 234

YB1 Blocking Peptide

AF7833-BP 1mg
EUR 234

BTK Blocking Peptide

AF7854-BP 1mg
EUR 234

BTK Blocking Peptide

AF7855-BP 1mg
EUR 234

SF1 Blocking Peptide

AF7895-BP 1mg
EUR 234

Bad Blocking Peptide

AF7927-BP 1mg
EUR 234

AT2 Blocking Peptide

30R-AA024 100 ug
EUR 289.2
Description: A synthetic AT2 Blocking peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of AT2 antibody, catalog no. 70R-AR006

PKA Blocking Peptide

3115BP-50 each
EUR 183.6

Bax Blocking Peptide

3032BP-50 each
EUR 183.6

p53 Blocking Peptide

3036RBP-50 each
EUR 183.6

PBR Blocking Peptide

3044BP-50 each
EUR 183.6

DR4 Blocking Peptide

3061BP-50 each
EUR 183.6

DR5 Blocking Peptide

3062BP-50 each
EUR 183.6

PPY Blocking Peptide

BF0012-BP 1mg
EUR 234

ILK Blocking Peptide

BF0030-BP 1mg
EUR 234

CD5 Blocking Peptide

BF0031-BP 1mg
EUR 234

SRY Blocking Peptide

BF0037-BP 1mg
EUR 234

SST Blocking Peptide

BF0042-BP 1mg
EUR 234

CD6 Blocking Peptide

BF0044-BP 1mg
EUR 234

EGF Blocking Peptide

BF0066-BP 1mg
EUR 234

KDR Blocking Peptide

BF0068-BP 1mg
EUR 234

AGT Blocking Peptide

BF0069-BP 1mg
EUR 234

SYK Blocking Peptide

BF0074-BP 1mg
EUR 234

FER Blocking Peptide

BF0076-BP 1mg
EUR 234

LAL Blocking Peptide

BF0079-BP 1mg
EUR 234

DCX Blocking Peptide

BF0083-BP 1mg
EUR 234

CRK Blocking Peptide

BF0088-BP 1mg
EUR 234

CEA Blocking Peptide

BF0092-BP 1mg
EUR 234

TEC Blocking Peptide

BF0100-BP 1mg
EUR 234

AAT Blocking Peptide

BF0101-BP 1mg
EUR 234

FOS Blocking Peptide

BF0115-BP 1mg
EUR 234

CRP Blocking Peptide

BF0116-BP 1mg
EUR 234

BLK Blocking Peptide

BF0124-BP 1mg
EUR 234

HK1 Blocking Peptide

BF0126-BP 1mg
EUR 234

PGR Blocking Peptide

BF0135-BP 1mg
EUR 234

FRK Blocking Peptide

BF0136-BP 1mg
EUR 234

ECM Blocking Peptide

3843BP-50 each
EUR 183.6

Brk Blocking Peptide

3847BP-50 each
EUR 183.6

SCD Blocking Peptide

3875BP-50 each
EUR 183.6

Sp3 Blocking Peptide

3887BP-50 each
EUR 183.6

TP2 Blocking Peptide

3941BP-50 each
EUR 183.6

LPL Blocking Peptide

3947BP-50 each
EUR 183.6

SFN Blocking Peptide

33R-9879 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SFN antibody, catalog no. 70R-9288

MAK Blocking Peptide

33R-9987 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of MAK antibody, catalog no. 70R-2672

AFX Blocking Peptide

3404BP-50 each
EUR 183.6

SGK Blocking Peptide

3459BP-50 each
EUR 183.6

HUR Blocking Peptide

20-abx062575
 • EUR 326.40
 • EUR 493.20
 • 1 mg
 • 5 mg

PE2 Blocking Peptide

20-abx062592
 • EUR 326.40
 • EUR 493.20
 • 1 mg
 • 5 mg

TEL Blocking Peptide

20-abx062596
 • EUR 326.40
 • EUR 493.20
 • 1 mg
 • 5 mg

EWS Blocking Peptide

20-abx062597
 • EUR 326.40
 • EUR 493.20
 • 1 mg
 • 5 mg

FRK Blocking Peptide

20-abx062636
 • EUR 326.40
 • EUR 493.20
 • 1 mg
 • 5 mg

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *