themoralbrain

Een celpenetrerend CD40-TRAF2,3-blokkerend peptide

Een celpenetrerend CD40-TRAF2,3-blokkerend peptide vermindert ontsteking en neuronaal verlies na ischemie/reperfusie

Terwijl de toediening van anti-CD154 mAbs bij muizen de CD40-CD154-route valideerde als een doelwit tegen ontstekingsaandoeningen, veroorzaakte deze benadering trombo-embolie bij mensen (niet gerelateerd aan CD40-remming) en wordt verwacht dat het vatbaar maakt voor opportunistische infecties. Er is behoefte aan alternatieve benaderingen om CD40 te remmen die deze complicaties vermijden . CD40-signalen through TRAF2,3- en TRAF6-bindingsplaatsen. Aangezien CD40-TRAF6 de route is die de respons stimuleert voor celgemedieerde immuniteit tegen opportunistische pathogenen, onderzochten we de effecten van farmacologische remming van CD40-TRAF2,3-signalering.

We gebruikten een mannequin van ischemie/reperfusie (I/R)-geïnduceerde retinopathie, een door CD40 aangestuurde inflammatoire aandoening. Intravitreale toediening van een celpenetrerend CD40-TRAF2,3-blokkerend peptide verminderde ICAM-1-upregulatie in retinale endotheelcellen en CXCL1-upregulatie in endotheel- en Müller-cellen. Het peptide verminderde infiltratie van leukocyten, opregulatie van NOS2/COX-2/TNF-NF/IL-1β en verbeterde neuronaal verlies, effecten die lijken op die waargenomen na I/R in Cd40-/- muizen. Terwijl een celpenetrerend CD40-TRAF6-blokkerend peptide ook I/R-geïnduceerde ontsteking verminderde, dit peptide (maar niet het CD40-TRAF2,3-blokkerende peptide) verminderde de controle van de opportunistische pathogeen Toxoplasma gondii in het netvlies. Remming van de CD40-TRAF2,3-route is dus een nieuwe en krachtige benadering om CD40-geïnduceerde ontsteking te verminderen, terwijl waarschijnlijk het risico op opportunistische infecties wordt verminderd die anders gepaard zouden gaan met CD40-remming.

themoralbrain
themoralbrain

Een blokkerend peptide stabiliseert lysofosfatidinezuurreceptor 1 en bevordert door lysofosfatidinezuur geïnduceerde cellulaire reacties

 • G-eiwit-gekoppelde receptoren reguleren een verscheidenheid aan cellulaire reacties en zijn beschouwd als therapeutische doelen voor menselijke ziekten. Lysofosfatidinezuurreceptor 1 (LPA1) is een receptor voor bioactief lysofosfolipide, LPA. LPA/LPA1-gemedieerde signalering draagt ​​bij aan ontstekings- en fibrotische reacties bij longziekten; dus het begrijpen van de regulering van LPA1-stabiliteit is belangrijk voor het moduleren van LPA / LPA1-signalering.
 • Onze eerdere studie heeft aangetoond dat LPA1 wordt afgebroken in het Nedd4-achtige (Nedd4L) E3-ubiquitine-ligase-gemedieerde ubiquitine-proteasoomsysteem. In de huidige studie proberen we een peptide te identificeren dat LPA1 stabiliseert door de LPA1-associatie met Nedd4L te verstoren. LPA-behandeling induceert zowel endogene als tot overexpressie gebrachte LPA1-afbraak , die wordt verzwakt door een proteasoomremmer, wat suggereert dat LPA1 in het proteasoom wordt afgebroken. LPA verhoogt de fosforylering van extracellulair signaal-gereguleerd kinase half of (Erk1/2) en I-KB-kinase in longepitheelcellen, en dit impact wordt bevorderd door overexpressie van een peptide (P1) dat de C-terminus van LPA1 nabootst. P1, geen controlepeptide, verzwakt door LPA geïnduceerde ubiquitinatie en afbraak van LPA1, wat suggereert dat P1 LPA1 stabiliseert.
 • Verder vermindert P1 de door Nedd4L gemedieerde afbraak van de associatie van LPA1 en Nedd4L/LPA1. Naast het verhogen van LPA1-signalering, verbetert P1 de door LPA geïnduceerde celmigratie en genexpressie van Elafin, matrix metallopeptidase 1 en serpin-familie B-lid 2 in longepitheelcellen. Deze gegevens suggereren dat verstoring van LPA1-interactie met Nedd4L door P1 de LPA1-stabiliteit en LPA/LPA1-signalering verhoogt.

Functieblokkerende RHAMM-peptiden verzwakken fibrose en bevorderen antifibrotische adipokines in een door bleomycine geïnduceerd muizenmodel van systemische sclerose

Systemische sclerose (SSc) is een chronische, fibrotische aandoening die gepaard gaat met een hoge ziektespecifieke mortaliteit en morbiditeit. Cutane manifestaties omvatten huidverdikking en vernietiging van huidvetweefsel. Accumulatie van hyaluronan met een laag molecuulgewicht, dat signalen geeft through RHAMM (Receptor for Hyaluronan Mediated Motility), leidt tot progressieve fibrose en is gecorreleerd met een verhoogde ernst van SSc. Het doel van deze studie is om de werkzaamheid te testen van twee functieblokkerende RHAMM-peptiden, NPI-110 en NPI-106, bij het verminderen van huidfibrose in een door bleomycine geïnduceerd muismodel van systemische sclerose.

NPI-110 verminderde zichtbare metingen van fibrose (dermale dikte, collageenproductie, afzetting en organisatie) en pro-fibrotische genexpressie (Tgfb1, c-Myc, Col1a1, Col3a1). Behandeling met NPI-110 verhoogde ook de expressie van de antifibrotische adipokines perilipine en adiponectine. Beide RHAMM-peptiden verminderden de dermale RHAMM-expressie sterk, wat voorspelt dat dermale fibroblasten peptide-targets zijn. Transcriptoom- en celcultuuranalyses met behulp van Rhamm-/- en Rhamm-gereddermale fibroblasten onthullen een TGFB1/RHAMM/MYC-signaleringsas die fibrogene genexpressie en myofibroblastdifferentiatie bevordert. RHAMM functieblokkerende peptiden onderdrukken deze signalering en voorkomen door TGFB1 geïnduceerde myofibroblastdifferentiatie. Deze resultaten suggereren dat het remmen van RHAMM-signalering een nieuwe behandelingsmethode zal bieden voor cutane fibrose bij systemische sclerose.

Kunitz-type peptiden van de zeeanemoon Heteractis crispa demonstreren kaliumkanaalblokkering en ontstekingsremmende activiteiten

De Kunitz/BPTI-peptidefamilie omvat unieke vertegenwoordigers die verschillende biologische activiteiten aantonen. Elektrofysiologische screening van peptiden HCRG1 en HCRG2 van de zeeanemoon  Heteractis crispa  op zes Kv1.x kanaal-isovormen en insecten  Shaker  IR-kanaal tot expressie gebracht in  Xenopus laevis  oöcyten onthulden hun kaliumkanalen blokkerende activiteit. HCRG1 en HCRG2 lijken de eerste Kunitz-type peptiden uit zee anemonen blokkeren Kv1.Three met IC zijn 50  40,7 en 29,7 nM. Bovendien variëren peptiden voornamelijk in bindingsaffiniteit voor de Kvl.2-kanalen.

Er werd vastgesteld dat de enkele substitutie, Ser5Leu, in de TRPV1-kanaalantagonist, HCRG21, een zwakke blokkerende activiteit van Kv1.1, Kv1.2 en Kv1.Three induceert. Blijkbaar, voor de affiniteit en selectiviteit van Kunitz-voudige toxines voor Kv1.x-isovormen, het aantal en de verdeling over hun moleculen van geladen, hydrofobe en polaire ongeladen residuen, evenals de aard van het kanaalresidu op positie 379 (Tyr, Val of His) zijn belangrijk.

Het testen van de verbindingen in een mannequin van acute lokale ontsteking veroorzaakt door de introductie van carrageenantoediening in de poten van muizen, onthulde dat HCRG1 in doses van 0,1-1 mg/kg het quantity van zich ontwikkelend oedeem gedurende 24 uur verminderde, vergelijkbaar met het impact van de niet-steroïde anti- -ontstekingsmedicijn, indomethacine, in een dosis van 5 mg/kg. ELISA-analyse van het bloed van dieren toonde aan dat het peptide de synthese van TNF-α verminderde, een pro-inflammatoire mediator die een leidende rol speelt bij de ontwikkeling van oedeem in dit mannequin.

CD47/SIRPα blokkerende peptide-identificatie en synergetisch impact met bestraling voor kankerimmunotherapie

Achtergrond:  Immunotherapie heeft opmerkelijke vooruitgang geboekt through een verscheidenheid aan strategieën tegen tumorcellen die immuunsurveillance ontwijken. Als belangrijke aangeboren immuuncellen spelen macrofagen een belangrijke rol bij het handhaven van de homeostase, het voorkomen van pathogene invasie, het weerstaan ​​van tumorcellen en het bevorderen van een adaptieve immuunrespons. CD47 blijkt tot overexpressie te worden gebracht op tumorcellen en werkt als een eet-me-niet-signaal, wat bijdraagt ​​aan het ontwijken van het immuunsysteem. Macrofagen gemedieerde fagocytose through blokkade CD47/SIRPα (signaalregulerend eiwit alfa) interactie bleek een effectieve antitumor immuunrespons te induceren.

Methoden:  Een nieuw peptide pep-20, specifiek gericht op CD47 en het blokkeren van CD47/SIRPα-interactie, werd geïdentificeerd through bio-panning van faagdisplaybibliotheek met hoge doorvoer. Het vermogen om de macrofaag-gemedieerde fagocytose-activiteiten en antitumoreffecten van pep-20 te verbeteren, werd onderzocht. Het mechanisme van pep-20 om T-celrespons te induceren werd onderzocht door ex vivo analyse en bevestigd through macrofaag uitputtende strategie. De structuur-activiteitsrelatie en D-aminozuursubstitutie van pep-20 werden ook bestudeerd. De antitumoreffecten en het mechanisme van een proteolyseresistent D-aminozuurderivaat pep-20-D12 in combinatie met bestraling (IR) werden ook onderzocht.

Resultaten:  Pep-20 vertoonde een opmerkelijke verbetering van macrofaag-gemedieerde fagocytose van zowel vaste als hematologische tumorcellen in vitro, en remde tumorgroei in immuuncompetente tumordragende muizen. Bovendien bevorderde pep-20 macrofagen om de antitumor-T-celrespons te mobiliseren met minimale toxiciteit. Bovendien toonde systemische toediening van het derivaat pep-20-D12 een robuuste synergetische antitumorwerking in combinatie met IR.

Conclusie:  Samengevat toonden deze resultaten aan dat CD47/SIRPα-blokkerende peptiden, pep-20 en zijn derivaat, zouden kunnen dienen als veelbelovende kandidaten om macrofagen-gemedieerde fagocytose en immuunrespons bij kankerimmunotherapie te bevorderen.

Erythropoietin Mimetic Peptide Sequence 20

H-4344.0005 5.0mg
EUR 1723
Description: Sum Formula: C72H99N17O17S2; CAS# [203397-62-0] net

Human XTP4 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

33080-05141 150 ug
EUR 428

Human XTP4 AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

33080-05151 150 ug
EUR 428

Human XTP4 AssayLite Antibody (APC Conjugate)

33080-05161 150 ug
EUR 428

Human XTP4 AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

33080-05171 150 ug
EUR 471

(PPPPNAND)3 peptide (repeat-sequence peptide of the P. berghei circumsporozoite protein, CSP) control/blocking peptide

PPPP321-P 100 ug
EUR 164

(NANP)5 peptide (repeat-sequence peptide of the P. falciparum circumsporozoite protein, CSP) control/blocking peptide

NANP51-P 1 mg
EUR 347

Influenza A virus (H5N1) matrix protein 2 hybrid sequence Control/blocking peptide

M2E11-P 100 ug
EUR 164

(NVDP)4 peptide (minor repeat-sequence peptide of the P. falciparum circumsporozoite protein, CSP) control/blocking peptide

NVDP41-P 100 ug
EUR 164

(DRAAGQPAG)3 (repeat-sequence peptide of the P. vivax circumsporozoite protein, CSP) control/blocking peptide

DRAA31-P 100 ug
EUR 164

C-Peptide Blocking Peptide

3277BP-50
EUR 153

Human XTP4 AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

33080-05181 1 x 75 ug, 3 x 30 ug
EUR 585

Canine C-Peptide ELISA Kit

RD-C-Peptide-c-48Tests 48 Tests
EUR 533

Canine C-Peptide ELISA Kit

RD-C-Peptide-c-96Tests 96 Tests
EUR 740

Human C-Peptide ELISA Kit

RD-C-Peptide-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 387

Human C-Peptide ELISA Kit

RD-C-Peptide-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 532

Mouse C-Peptide ELISA Kit

RD-C-Peptide-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 446

Mouse C-Peptide ELISA Kit

RD-C-Peptide-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 615

Rat C-Peptide ELISA Kit

RD-C-Peptide-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 465

Rat C-Peptide ELISA Kit

RD-C-Peptide-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 643

Canine C-Peptide ELISA Kit

DLR-C-Peptide-c-48T 48T
EUR 527
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Canine C-Peptide in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Canine C-Peptide ELISA Kit

DLR-C-Peptide-c-96T 96T
EUR 688
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Canine C-Peptide in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human C-Peptide ELISA Kit

DLR-C-Peptide-Hu-48T 48T
EUR 398
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Human C-Peptide in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human C-Peptide ELISA Kit

DLR-C-Peptide-Hu-96T 96T
EUR 511
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Human C-Peptide in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Mouse C-Peptide ELISA Kit

DLR-C-Peptide-Mu-48T 48T
EUR 450
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse C-Peptide in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Mouse C-Peptide ELISA Kit

DLR-C-Peptide-Mu-96T 96T
EUR 582
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse C-Peptide in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat C-Peptide ELISA Kit

DLR-C-Peptide-Ra-48T 48T
EUR 467
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Rat C-Peptide in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat C-Peptide ELISA Kit

DLR-C-Peptide-Ra-96T 96T
EUR 605
Description: A competitive inhibition quantitative ELISA assay kit for detection of Rat C-Peptide in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Canine C-Peptide ELISA Kit

RDR-C-Peptide-c-48Tests 48 Tests
EUR 557

Canine C-Peptide ELISA Kit

RDR-C-Peptide-c-96Tests 96 Tests
EUR 774

Human C-Peptide ELISA Kit

RDR-C-Peptide-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 404

Human C-Peptide ELISA Kit

RDR-C-Peptide-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 556

Mouse C-Peptide ELISA Kit

RDR-C-Peptide-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 465

Mouse C-Peptide ELISA Kit

RDR-C-Peptide-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 643

Rat C-Peptide ELISA Kit

RDR-C-Peptide-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 486

Rat C-Peptide ELISA Kit

RDR-C-Peptide-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 672

CD39 Blocking Peptide

P10103 20 ug Blocking Peptide
EUR 146

P2X3 Blocking Peptide

P10108 100 ug Blocking Peptide
EUR 146

CXCL1 Blocking Peptide

20-abx061039
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

p21 Blocking Peptide

20-abx061043
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

Dyskerin Blocking Peptide

20-abx061050
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZNF265 Blocking Peptide

20-abx061051
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CDK11B Blocking Peptide

20-abx061053
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

HMGB2 Blocking Peptide

20-abx061056
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZFP36L2 Blocking Peptide

20-abx061059
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CBP20 Blocking Peptide

20-abx061060
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

FOXE3 Blocking Peptide

20-abx061063
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CBFB Blocking Peptide

20-abx061064
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

MAPKAPK3 Blocking Peptide

20-abx061065
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

MOB3C Blocking Peptide

20-abx061067
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

DPF2 Blocking Peptide

20-abx061068
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

TAF15 Blocking Peptide

20-abx061069
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

FAM84B Blocking Peptide

20-abx061070
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

GTF2IRD1 Blocking Peptide

20-abx061071
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

COL19A1 Blocking Peptide

20-abx061072
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CYP2W1 Blocking Peptide

20-abx061073
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

RAD21 Blocking Peptide

20-abx061075
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PSMC3 Blocking Peptide

20-abx061076
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PSMD11 Blocking Peptide

20-abx061077
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

MRPS9 Blocking Peptide

20-abx061078
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

MRPL41 Blocking Peptide

20-abx061079
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

MRPL48 Blocking Peptide

20-abx061080
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

RPS12 Blocking Peptide

20-abx061081
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

RPS13 Blocking Peptide

20-abx061082
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ACSS1 Blocking Peptide

20-abx061084
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

AKR1C2 Blocking Peptide

20-abx061085
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ACER3 Blocking Peptide

20-abx061086
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ATP5I Blocking Peptide

20-abx061087
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ATP5C1 Blocking Peptide

20-abx061088
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CNTROB Blocking Peptide

20-abx061089
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CEP78 Blocking Peptide

20-abx061090
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

DMGDH Blocking Peptide

20-abx061093
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

EIF3D Blocking Peptide

20-abx061095
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

FUBP3 Blocking Peptide

20-abx061096
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

GHITM Blocking Peptide

20-abx061097
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

SAR1B Blocking Peptide

20-abx061098
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

NXPH3 Blocking Peptide

20-abx061101
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PP15 Blocking Peptide

20-abx061102
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

LONP2 Blocking Peptide

20-abx061104
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PEX10 Blocking Peptide

20-abx061105
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PABPC5 Blocking Peptide

20-abx061106
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PRPF39 Blocking Peptide

20-abx061107
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PPM1K Blocking Peptide

20-abx061108
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

RSAD1 Blocking Peptide

20-abx061109
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

Renin Blocking Peptide

20-abx061110
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

SH2D2A Blocking Peptide

20-abx061113
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

SCN4B Blocking Peptide

20-abx061114
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

SFRS15 Blocking Peptide

20-abx061115
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

TCEAL1 Blocking Peptide

20-abx061116
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

TMBIM4 Blocking Peptide

20-abx061117
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

WIPF1 Blocking Peptide

20-abx061118
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZFYVE19 Blocking Peptide

20-abx061119
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZNT1 Blocking Peptide

20-abx061120
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

BNIP3 Blocking Peptide

20-abx061122
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

SHIP2 Blocking Peptide

20-abx061126
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CD248 Blocking Peptide

20-abx061132
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CD225 Blocking Peptide

20-abx061133
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CD276 Blocking Peptide

20-abx061134
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CD300d Blocking Peptide

20-abx061135
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

GPR10 Blocking Peptide

20-abx061136
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

GPCR135 Blocking Peptide

20-abx061137
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

STAT5 Blocking Peptide

20-abx061148
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

TGFBR2 Blocking Peptide

20-abx061149
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ABL1 Blocking Peptide

20-abx061151
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

SPHK2 Blocking Peptide

20-abx061153
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

RPS6KC1 Blocking Peptide

20-abx061156
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

MMTAG2 Blocking Peptide

20-abx061157
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

MRG15 Blocking Peptide

20-abx061158
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CADM1 Blocking Peptide

20-abx061159
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

APPBP2 Blocking Peptide

20-abx061160
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CEP135 Blocking Peptide

20-abx061162
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

EIF3J Blocking Peptide

20-abx061163
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

MRPS22 Blocking Peptide

20-abx061164
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

RIMS4 Blocking Peptide

20-abx061167
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

RHOBTB3 Blocking Peptide

20-abx061168
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

OUTB1 Blocking Peptide

20-abx061170
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

NRBP1 Blocking Peptide

20-abx061171
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

GPR40 Blocking Peptide

20-abx061175
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

COX10 Blocking Peptide

20-abx061180
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

RAB34 Blocking Peptide

20-abx061185
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

RASD2 Blocking Peptide

20-abx061189
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ALT2 Blocking Peptide

20-abx061190
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

DZIP3 Blocking Peptide

20-abx061191
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CaMK4 Blocking Peptide

20-abx061202
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

Dematin Blocking Peptide

20-abx061203
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

TBX10 Blocking Peptide

20-abx061209
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

TAF5L Blocking Peptide

20-abx061210
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PSKH1 Blocking Peptide

20-abx061211
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZNF24 Blocking Peptide

20-abx061212
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

EPHA1 Blocking Peptide

20-abx061213
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

GTF2H1 Blocking Peptide

20-abx061214
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

Recoverin Blocking Peptide

20-abx061215
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

BUD31 Blocking Peptide

20-abx061216
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

MKK4 Blocking Peptide

20-abx061217
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ID4 Blocking Peptide

20-abx061218
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

FOXK1 Blocking Peptide

20-abx061221
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

TRIM25 Blocking Peptide

20-abx061223
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

DOK7 Blocking Peptide

20-abx061226
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PIG3 Blocking Peptide

20-abx061227
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZNF397 Blocking Peptide

20-abx061229
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZNF596 Blocking Peptide

20-abx061231
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZNF785 Blocking Peptide

20-abx061232
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZNF668 Blocking Peptide

20-abx061233
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

BTBD6 Blocking Peptide

20-abx061234
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CDK15 Blocking Peptide

20-abx061235
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

BEGAIN Blocking Peptide

20-abx061236
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

YTHDF1 Blocking Peptide

20-abx061237
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZNF436 Blocking Peptide

20-abx061238
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

PBOV1 Blocking Peptide

20-abx061239
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

BCA3 Blocking Peptide

20-abx061240
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

SERINC1 Blocking Peptide

20-abx061241
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ZC3H7B Blocking Peptide

20-abx061243
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ARMCX3 Blocking Peptide

20-abx061244
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

STAG3 Blocking Peptide

20-abx061245
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

TCFL5 Blocking Peptide

20-abx061246
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

SUR2 Blocking Peptide

20-abx061247
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

CHKB Blocking Peptide

20-abx061248
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

ERGIC3 Blocking Peptide

20-abx061249
 • EUR 286.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 5 mg

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.