themoralbrain

Een celpenetrerend CD40-TRAF2,3-blokkerend peptide

Een celpenetrerend CD40-TRAF2,3-blokkerend peptide vermindert ontsteking en neuronaal verlies na ischemie/reperfusie

Terwijl de toediening van anti-CD154 mAbs bij muizen de CD40-CD154-route valideerde als een doelwit tegen ontstekingsaandoeningen, veroorzaakte deze benadering trombo-embolie bij mensen (niet gerelateerd aan CD40-remming) en wordt verwacht dat het vatbaar maakt voor opportunistische infecties. Er is behoefte aan alternatieve benaderingen om CD40 te remmen die deze complicaties vermijden . CD40-signalen through TRAF2,3- en TRAF6-bindingsplaatsen. Aangezien CD40-TRAF6 de route is die de respons stimuleert voor celgemedieerde immuniteit tegen opportunistische pathogenen, onderzochten we de effecten van farmacologische remming van CD40-TRAF2,3-signalering.

We gebruikten een mannequin van ischemie/reperfusie (I/R)-geïnduceerde retinopathie, een door CD40 aangestuurde inflammatoire aandoening. Intravitreale toediening van een celpenetrerend CD40-TRAF2,3-blokkerend peptide verminderde ICAM-1-upregulatie in retinale endotheelcellen en CXCL1-upregulatie in endotheel- en Müller-cellen. Het peptide verminderde infiltratie van leukocyten, opregulatie van NOS2/COX-2/TNF-NF/IL-1β en verbeterde neuronaal verlies, effecten die lijken op die waargenomen na I/R in Cd40-/- muizen. Terwijl een celpenetrerend CD40-TRAF6-blokkerend peptide ook I/R-geïnduceerde ontsteking verminderde, dit peptide (maar niet het CD40-TRAF2,3-blokkerende peptide) verminderde de controle van de opportunistische pathogeen Toxoplasma gondii in het netvlies. Remming van de CD40-TRAF2,3-route is dus een nieuwe en krachtige benadering om CD40-geïnduceerde ontsteking te verminderen, terwijl waarschijnlijk het risico op opportunistische infecties wordt verminderd die anders gepaard zouden gaan met CD40-remming.

themoralbrain
themoralbrain

Een blokkerend peptide stabiliseert lysofosfatidinezuurreceptor 1 en bevordert door lysofosfatidinezuur geïnduceerde cellulaire reacties

  • G-eiwit-gekoppelde receptoren reguleren een verscheidenheid aan cellulaire reacties en zijn beschouwd als therapeutische doelen voor menselijke ziekten. Lysofosfatidinezuurreceptor 1 (LPA1) is een receptor voor bioactief lysofosfolipide, LPA. LPA/LPA1-gemedieerde signalering draagt ​​bij aan ontstekings- en fibrotische reacties bij longziekten; dus het begrijpen van de regulering van LPA1-stabiliteit is belangrijk voor het moduleren van LPA / LPA1-signalering.
  • Onze eerdere studie heeft aangetoond dat LPA1 wordt afgebroken in het Nedd4-achtige (Nedd4L) E3-ubiquitine-ligase-gemedieerde ubiquitine-proteasoomsysteem. In de huidige studie proberen we een peptide te identificeren dat LPA1 stabiliseert door de LPA1-associatie met Nedd4L te verstoren. LPA-behandeling induceert zowel endogene als tot overexpressie gebrachte LPA1-afbraak , die wordt verzwakt door een proteasoomremmer, wat suggereert dat LPA1 in het proteasoom wordt afgebroken. LPA verhoogt de fosforylering van extracellulair signaal-gereguleerd kinase half of (Erk1/2) en I-KB-kinase in longepitheelcellen, en dit impact wordt bevorderd door overexpressie van een peptide (P1) dat de C-terminus van LPA1 nabootst. P1, geen controlepeptide, verzwakt door LPA geïnduceerde ubiquitinatie en afbraak van LPA1, wat suggereert dat P1 LPA1 stabiliseert.
  • Verder vermindert P1 de door Nedd4L gemedieerde afbraak van de associatie van LPA1 en Nedd4L/LPA1. Naast het verhogen van LPA1-signalering, verbetert P1 de door LPA geïnduceerde celmigratie en genexpressie van Elafin, matrix metallopeptidase 1 en serpin-familie B-lid 2 in longepitheelcellen. Deze gegevens suggereren dat verstoring van LPA1-interactie met Nedd4L door P1 de LPA1-stabiliteit en LPA/LPA1-signalering verhoogt.

Functieblokkerende RHAMM-peptiden verzwakken fibrose en bevorderen antifibrotische adipokines in een door bleomycine geïnduceerd muizenmodel van systemische sclerose

Systemische sclerose (SSc) is een chronische, fibrotische aandoening die gepaard gaat met een hoge ziektespecifieke mortaliteit en morbiditeit. Cutane manifestaties omvatten huidverdikking en vernietiging van huidvetweefsel. Accumulatie van hyaluronan met een laag molecuulgewicht, dat signalen geeft through RHAMM (Receptor for Hyaluronan Mediated Motility), leidt tot progressieve fibrose en is gecorreleerd met een verhoogde ernst van SSc. Het doel van deze studie is om de werkzaamheid te testen van twee functieblokkerende RHAMM-peptiden, NPI-110 en NPI-106, bij het verminderen van huidfibrose in een door bleomycine geïnduceerd muismodel van systemische sclerose.

NPI-110 verminderde zichtbare metingen van fibrose (dermale dikte, collageenproductie, afzetting en organisatie) en pro-fibrotische genexpressie (Tgfb1, c-Myc, Col1a1, Col3a1). Behandeling met NPI-110 verhoogde ook de expressie van de antifibrotische adipokines perilipine en adiponectine. Beide RHAMM-peptiden verminderden de dermale RHAMM-expressie sterk, wat voorspelt dat dermale fibroblasten peptide-targets zijn. Transcriptoom- en celcultuuranalyses met behulp van Rhamm-/- en Rhamm-gereddermale fibroblasten onthullen een TGFB1/RHAMM/MYC-signaleringsas die fibrogene genexpressie en myofibroblastdifferentiatie bevordert. RHAMM functieblokkerende peptiden onderdrukken deze signalering en voorkomen door TGFB1 geïnduceerde myofibroblastdifferentiatie. Deze resultaten suggereren dat het remmen van RHAMM-signalering een nieuwe behandelingsmethode zal bieden voor cutane fibrose bij systemische sclerose.

Kunitz-type peptiden van de zeeanemoon Heteractis crispa demonstreren kaliumkanaalblokkering en ontstekingsremmende activiteiten

De Kunitz/BPTI-peptidefamilie omvat unieke vertegenwoordigers die verschillende biologische activiteiten aantonen. Elektrofysiologische screening van peptiden HCRG1 en HCRG2 van de zeeanemoon  Heteractis crispa  op zes Kv1.x kanaal-isovormen en insecten  Shaker  IR-kanaal tot expressie gebracht in  Xenopus laevis  oöcyten onthulden hun kaliumkanalen blokkerende activiteit. HCRG1 en HCRG2 lijken de eerste Kunitz-type peptiden uit zee anemonen blokkeren Kv1.Three met IC zijn 50  40,7 en 29,7 nM. Bovendien variëren peptiden voornamelijk in bindingsaffiniteit voor de Kvl.2-kanalen.

Er werd vastgesteld dat de enkele substitutie, Ser5Leu, in de TRPV1-kanaalantagonist, HCRG21, een zwakke blokkerende activiteit van Kv1.1, Kv1.2 en Kv1.Three induceert. Blijkbaar, voor de affiniteit en selectiviteit van Kunitz-voudige toxines voor Kv1.x-isovormen, het aantal en de verdeling over hun moleculen van geladen, hydrofobe en polaire ongeladen residuen, evenals de aard van het kanaalresidu op positie 379 (Tyr, Val of His) zijn belangrijk.

Het testen van de verbindingen in een mannequin van acute lokale ontsteking veroorzaakt door de introductie van carrageenantoediening in de poten van muizen, onthulde dat HCRG1 in doses van 0,1-1 mg/kg het quantity van zich ontwikkelend oedeem gedurende 24 uur verminderde, vergelijkbaar met het impact van de niet-steroïde anti- -ontstekingsmedicijn, indomethacine, in een dosis van 5 mg/kg. ELISA-analyse van het bloed van dieren toonde aan dat het peptide de synthese van TNF-α verminderde, een pro-inflammatoire mediator die een leidende rol speelt bij de ontwikkeling van oedeem in dit mannequin.

CD47/SIRPα blokkerende peptide-identificatie en synergetisch impact met bestraling voor kankerimmunotherapie

Achtergrond:  Immunotherapie heeft opmerkelijke vooruitgang geboekt through een verscheidenheid aan strategieën tegen tumorcellen die immuunsurveillance ontwijken. Als belangrijke aangeboren immuuncellen spelen macrofagen een belangrijke rol bij het handhaven van de homeostase, het voorkomen van pathogene invasie, het weerstaan ​​van tumorcellen en het bevorderen van een adaptieve immuunrespons. CD47 blijkt tot overexpressie te worden gebracht op tumorcellen en werkt als een eet-me-niet-signaal, wat bijdraagt ​​aan het ontwijken van het immuunsysteem. Macrofagen gemedieerde fagocytose through blokkade CD47/SIRPα (signaalregulerend eiwit alfa) interactie bleek een effectieve antitumor immuunrespons te induceren.

Methoden:  Een nieuw peptide pep-20, specifiek gericht op CD47 en het blokkeren van CD47/SIRPα-interactie, werd geïdentificeerd through bio-panning van faagdisplaybibliotheek met hoge doorvoer. Het vermogen om de macrofaag-gemedieerde fagocytose-activiteiten en antitumoreffecten van pep-20 te verbeteren, werd onderzocht. Het mechanisme van pep-20 om T-celrespons te induceren werd onderzocht door ex vivo analyse en bevestigd through macrofaag uitputtende strategie. De structuur-activiteitsrelatie en D-aminozuursubstitutie van pep-20 werden ook bestudeerd. De antitumoreffecten en het mechanisme van een proteolyseresistent D-aminozuurderivaat pep-20-D12 in combinatie met bestraling (IR) werden ook onderzocht.

Resultaten:  Pep-20 vertoonde een opmerkelijke verbetering van macrofaag-gemedieerde fagocytose van zowel vaste als hematologische tumorcellen in vitro, en remde tumorgroei in immuuncompetente tumordragende muizen. Bovendien bevorderde pep-20 macrofagen om de antitumor-T-celrespons te mobiliseren met minimale toxiciteit. Bovendien toonde systemische toediening van het derivaat pep-20-D12 een robuuste synergetische antitumorwerking in combinatie met IR.

Conclusie:  Samengevat toonden deze resultaten aan dat CD47/SIRPα-blokkerende peptiden, pep-20 en zijn derivaat, zouden kunnen dienen als veelbelovende kandidaten om macrofagen-gemedieerde fagocytose en immuunrespons bij kankerimmunotherapie te bevorderen.

Anti-XTP4 (3B5)
YF-MA19537 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to XTP4
Human XTP4 Antibody (Biotin Conjugate)
33080-05121 150 ug
EUR 369
Substance P reversed sequence Peptide
20-abx266314
  • EUR 495.00
  • EUR 815.00
  • EUR 356.00
  • 10 mg
  • 25 mg
  • 5 mg
  • Shipped within 5-10 working days.
Erythropoietin Mimetic Peptide Sequence 20
H-4344.0001 1.0mg
EUR 454
Description: Sum Formula: C72H99N17O17S2; CAS# [203397-62-0] net
Erythropoietin Mimetic Peptide Sequence 20
H-4344.0005 5.0mg
EUR 1723
Description: Sum Formula: C72H99N17O17S2; CAS# [203397-62-0] net
(NANP)5 peptide (repeat-sequence peptide of the P. falciparum circumsporozoite protein, CSP) control/blocking peptide
NANP51-P 1 mg
EUR 347
(PPPPNAND)3 peptide (repeat-sequence peptide of the P. berghei circumsporozoite protein, CSP) control/blocking peptide
PPPP321-P 100 ug
EUR 164
Human XTP4 AssayLite Antibody (FITC Conjugate)
33080-05141 150 ug
EUR 428
Human XTP4 AssayLite Antibody (RPE Conjugate)
33080-05151 150 ug
EUR 428
Human XTP4 AssayLite Antibody (APC Conjugate)
33080-05161 150 ug
EUR 428
Human XTP4 AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)
33080-05171 150 ug
EUR 471
(NVDP)4 peptide (minor repeat-sequence peptide of the P. falciparum circumsporozoite protein, CSP) control/blocking peptide
NVDP41-P 100 ug
EUR 164
(DRAAGQPAG)3 (repeat-sequence peptide of the P. vivax circumsporozoite protein, CSP) control/blocking peptide
DRAA31-P 100 ug
EUR 164
Influenza A virus (H5N1) matrix protein 2 hybrid sequence Control/blocking peptide
M2E11-P 100 ug
EUR 164
C-Peptide Blocking Peptide
3277BP-50
EUR 153
BAK1 Blocking Peptide
3031BP-50
EUR 153
Bax Blocking Peptide
3032BP-50
EUR 153
p53 Blocking Peptide
3036RBP-50
EUR 153
RAIDD Blocking Peptide
3037BP-50
EUR 153
NFkB Blocking Peptide
3038BP-50
EUR 153
FADD Blocking Peptide
3039BP-50
EUR 153
PBR Blocking Peptide
3044BP-50
EUR 153
MBD4 Blocking Peptide
3056BP-50
EUR 153
PRMT7 blocking peptide
3059BP-50
EUR 153
DR4 Blocking Peptide
3061BP-50
EUR 153
DR5 Blocking Peptide
3062BP-50
EUR 153
CD40 Blocking Peptide
3072BP-50
EUR 153
Calreticulin Blocking Peptide
3077BP-50
EUR 153
PRMT6 Blocking Peptide
3086BP-50
EUR 153
TCTN1 Blocking Peptide
3087BP-50
EUR 153
TCTN1 Blocking Peptide
3088BP-50
EUR 153
KLF4 Blocking Peptide
3089BP-50
EUR 153
Lin28 Blocking Peptide
3091BP-50
EUR 153
Hsp27 Blocking Peptide
3093BP-50
EUR 153
Hsp60 Blocking Peptide
3094RBP-50
EUR 153
Hsc70 Blocking Peptide
3095BP-50
EUR 153
Hsp70 Blocking Peptide
3097BP-50
EUR 153
SIRT7 Blocking Peptide
3099BP-50
EUR 153
AT2 Blocking Peptide
30R-AA024 100 ug
EUR 241
Description: A synthetic AT2 Blocking peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of AT2 antibody, catalog no. 70R-AR006
UCP3 Blocking Peptide
30R-AU006 100 ug
EUR 241
Description: A synthetic UCP3 Blocking peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of UCP3 antibody, catalog no. 20R-UR003
PKA Blocking Peptide
3115BP-50
EUR 153
Raf1 Blocking Peptide
3116BP-50
EUR 153
Wee1 Blocking Peptide
3120BP-50
EUR 153
Stat1 Blocking Peptide
3133RBP-50
EUR 153
MAK10 Blocking Peptide
3134BP-50
EUR 153
ACADM Blocking Peptide
3137BP-50
EUR 153
ACADL Blocking Peptide
3139BP-50
EUR 153
ACADSB Blocking Peptide
3150BP-50
EUR 153
ACADSB Blocking Peptide
3157BP-50
EUR 153
Survivin Blocking Peptide
3160BP-50
EUR 153
TXNRD1 Blocking Peptide
7005BP-50
EUR 153
EDEM2 Blocking Peptide
6633BP-50
EUR 153
SPHKAP Blocking Peptide
6656BP-50
EUR 153
USP8 Blocking Peptide
6658BP-50
EUR 153
EHHADH Blocking Peptide
6678BP-50
EUR 153
ACTH Blocking Peptide
A1051BP-50
EUR 153
Secretin Blocking Peptide
A1054BP-50
EUR 153
C16orf73 Blocking Peptide
33R-1811 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of C16orf73 antibody, catalog no. 70R-4561
ITGBL1 Blocking Peptide
33R-1812 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ITGBL1 antibody, catalog no. 70R-1700
C6ORF21 Blocking Peptide
33R-1813 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of C6orf21 antibody, catalog no. 70R-1743
PNPLA3 Blocking Peptide
33R-1814 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PNPLA3 antibody, catalog no. 70R-2371
SERPINF2 Blocking Peptide
33R-1815 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SERPINF2 antibody, catalog no. 70R-9700
SLC22A16 Blocking Peptide
33R-1816 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SLC22A16 antibody, catalog no. 70R-1824
MYLIP Blocking Peptide
33R-1817 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of MYLIP antibody, catalog no. 70R-2736
PBEF1 Blocking Peptide
33R-1818 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PBEF1 antibody, catalog no. 70R-1027
WNT9B Blocking Peptide
33R-1820 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of WNT9B antibody, catalog no. 70R-7246
TM4SF4 Blocking Peptide
33R-1822 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TM4SF4 antibody, catalog no. 70R-7470
ZNF550 Blocking Peptide
33R-1823 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ZNF550 antibody, catalog no. 20R-1242
SHROOM2 Blocking Peptide
33R-1824 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SHROOM2 antibody, catalog no. 70R-5079
LOC441964 Blocking Peptide
33R-1825 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of LOC441964 antibody, catalog no. 70R-1024
ADRB1 Blocking Peptide
33R-1826 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ADRB1 antibody, catalog no. 70R-5939
TCP11 Blocking Peptide
33R-1827 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TCP11 antibody, catalog no. 70R-3950
KIF2B Blocking Peptide
33R-1828 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of KIF2B antibody, catalog no. 70R-5498
RBJ Blocking Peptide
33R-1829 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of RBJ antibody, catalog no. 70R-5875
MFI2 Blocking Peptide
33R-1830 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of MFI2 antibody, catalog no. 70R-10040
UNC84B Blocking Peptide
33R-1831 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of UNC84B antibody, catalog no. 70R-6991
CLEC4M Blocking Peptide
33R-1832 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CLEC4M antibody, catalog no. 70R-8545
LAYN Blocking Peptide
33R-1833 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of LAYN antibody, catalog no. 70R-7484
FKBP5 Blocking Peptide
33R-1834 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of FKBP5 antibody, catalog no. 70R-2377
GJB6 Blocking Peptide
33R-1835 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GJB6 antibody, catalog no. 70R-6097
FZD5 Blocking Peptide
33R-1836 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of FZD5 antibody, catalog no. 70R-7475
ELMOD1 Blocking Peptide
33R-1837 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ELMOD1 antibody, catalog no. 70R-9490
C9ORF127 Blocking Peptide
33R-1838 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of C9orf127 antibody, catalog no. 70R-7095
KIAA0692 Blocking Peptide
33R-1839 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of KIAA0692 antibody, catalog no. 70R-3254
OR13C5 Blocking Peptide
33R-1840 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of OR13C5 antibody, catalog no. 70R-7901
GINS2 Blocking Peptide
33R-1841 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GINS2 antibody, catalog no. 70R-5625
RGS16 Blocking Peptide
33R-1842 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of RGS16 antibody, catalog no. 70R-1260
CACNB2 Blocking Peptide
33R-1843 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CACNB2 antibody, catalog no. 70R-5063
DNER Blocking Peptide
33R-1844 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of DNER antibody, catalog no. 20R-1277
RFPL3 Blocking Peptide
33R-1845 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of RFPL3 antibody, catalog no. 70R-1162
PENK Blocking Peptide
33R-1846 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PENK antibody, catalog no. 70R-6226
DGKQ Blocking Peptide
33R-1847 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of DGKQ antibody, catalog no. 70R-9133
NUDC Blocking Peptide
33R-1848 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of NUDC antibody, catalog no. 70R-5520
PABPC5 Blocking Peptide
33R-1849 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PABPC5 antibody, catalog no. 70R-4840
TRAF1 Blocking Peptide
33R-1850 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TRAF1 antibody, catalog no. 70R-10512
ZPLD1 Blocking Peptide
33R-1851 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ZPLD1 antibody, catalog no. 70R-7542

Leave a Reply

Your email address will not be published.